MDI,纯MDI,聚合MDI,MDI生产厂家

24小时联系电话:021-5169 1811

找到标签: di-n-butyltinmonobutylmaleate

您现在的位置:首页 > 找到标签
  • di-n-butyltinmonobutylmaleate

    di-n-butyltinmonobutylmaleate

    发布时间:2021/12/18标签:di-n-butyltinmonobutylmaleate浏览次数:627

    概述: 产品名称: 马来酸单丁酯二丁基锡,CAS 66010-36-4,di-n-butyltinmonobutylmaleate 中 文 名:马来酸单丁酯二丁基锡;马来酸单丁酯二丁基锡双(马来酸单丁酯)二丁基锡;dl-n-butyltindi(monobutylmalea ...