MDI,纯MDI,聚合MDI,MDI生产厂家

24小时联系电话:021-5169 1811

找到标签: VORANOL™ 490

您现在的位置:首页 > 找到标签
 • VORANOL 490

  VORANOL 490

  发布时间:2021/12/18标签:VORANOL™ 490浏览次数:388

  聚醚多元醇VORANOL 490 品名:聚醚多元醇VORANOL™ 490 别名:聚醚多元醇VORANOL™ 490,VORANOL 490,VORANOL™ 490,陶氏DOW聚醚多元醇VORANOL™ 490,聚氨酯半硬质泡沫聚醚多元醇,半...

 • VORANOL™ 490

  VORANOL™ 490

  发布时间:2021/12/18标签:VORANOL™ 490浏览次数:1168

  聚醚多元醇VORANOL 490 品名:聚醚多元醇VORANOL™ 490 别名:聚醚多元醇VORANOL™ 490,VORANOL 490,VORANOL™ 490,陶氏DOW聚醚多元醇VORANOL™ 490,聚氨酯半硬质泡沫聚醚多元醇,半...